KONTAKT

Sprzedaż detaliczna

23 662 96 19

23 662 96 16

MOTPOL Sp. z o.o. Sp. k.

09-100 Płońsk
Dalanówek 57 (przy trasie E-7)

e-mail motpol@motpol.com.pl

Sprzedaż hurtowa

23 662 69 36

23 662 69 37


 

Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo MOTPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Dalanówku, Dalanówek 57, 09-100 Płońsk, REGON: 130179863, NIP: 5670005858, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739482, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁODZI-Śródmieścia w ŁODZI, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649220, NIP: 7272312958, REGON: 47168079000000, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przez czas niezbędny do realizacji przyjętej oferty, do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.”